21 Haziran 2010 Pazartesi

EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA

Annem markette alışveriş yaparken alacağı ürünlere vereceği parayı kabataslak hesaplıyor. Böylece kasada zor durumda kalmıyor. Elindeki para alacağı ürünlere her zaman yetiyor.
Bunu nasıl yaptığını sordum. Sayıları yuvarlayarak zihinden toplama işlemi yaptığını söyledi.
Yuvarlamaya bir örnek vermesini istedim.
76 -----> 80

33 ------> 30


Bir sayı iki onluk arasında bulunuyor. Örnek olarak 14 sayısını inceleyelim.
14 sayısı 10 ile 20 sayıları arasında bulunuyor. Sayı doğrusundaki konumuna bakarak hangi onluğa daha yakın olduğunu görelim.


14 sayısı 10'a daha yakın olduğundan 10'a yuvarlanır.


36 sayısı, 30 ile 40 sayıları arasında yer alıyor. 40'a daha yakın oldu

ğundan 40'a yuvarlanır.


108 sayısı 100 ile 110 arasında bulunuyor. 110'a daha yakın olduğundan bu sayıya yuvarlanır.

SORU: 75 sayısı 70 ile 80 sayılarının tam ortasında bulunuyor. Hangi onluğa yuvarlanmalı?
CEVAP: Her varlık gibi o da ilerlemek isteyeceğinden üst onluğa yuvarlanır. Yani 80'e yuvrlanır.
S O N U Ç : Birler basamağındaki rakam 4 ve 4'ten küçükse alt onluğa yuvarlanır; 5 ve 5'ten büyükse üst onluğa yuvarlanır.

TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYILAR

SORU 1: Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi tek sayıdır?
A) 90 B) 108 C) 243

SORU 2: İki basamaklı en büyük tek sayı nedir?
A) 11 B) 98 C) 99

SORU: Üç basamaklı en küçük çift doğal sayı nedir?
A) 10 B) 100 C 998

TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYILAR

Günlük Hayatta Tek ve Çift Kavramı
Ömer, sabah uyuyakalmış. Okul servisine yetişebilmek için kardeşinden bir ayakkabı uzatmasını istemiş. Kardeşi de aşağıda görülen ayakkabıyı uzatmış.


Ömer:

- Kardeşim, benimle dalga mı geçiyorsun. Bunun öteki teki nerde? Gördüğün gibi benim iki ayağım var. diyerek kardeşine biraz kızmış. Kardeşi de :


- Doğru bir şekilde isteseydin böyle yapmazdım. Dün öğretmenimiz matematik dersinde tek ve çift sözcüklerinin anlamlarını öğrendik. Bunlardan uygun olanını kullanaiblirdin.


- Peki peki anladım. Sözü fazla uzatma da bana bir çift ayakkabı uzat, demiş Ömer. Kardeşi de aşağıdaki ayakkabıları uzatmış.


TEK VE ÇİFT DOĞAL SAYILARI ÖĞRENİYORUZAnneleri işten dönerken Firdevs ve Merve için bir paket topitop almış. İki kardeş paketi görür görmez çok sevinmiş. Birlikte paketi açmışlar ve birer birer paylaştırmaya başlamışlar. Fakat aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir durum ortaya çıkmış. Biraz üzülmüşler.

Firdevs'in ..............paylaşılamayan (tek kalan)................... Merve'nin
Bunun üzerine anneleri:

- Topitopları eşit bir şekilde paylaşmak için en az kaç topitopa daha ihtiyacınız var? diye sormuş. Firdevs hemen atılmış:

- Bir topitop annecim.

Anneleri de işten donmekte olan babalarını arayıp bir topitop istemiş.

Babaları da bir topitop getirince 8 adet topitopları olmuş. Birer birar paylaşınca aşağıdaki durum ortaya çıkmış. Haksızlık olmadığı için iki kardeş çok sevinmiş.


Firdevs'in Merve'nin


Firdevs:
- Anneciğim, topitopları tek tek paylaştırmadan eşit bir şekilde paylaşıp paylaşmayacağımızı öğrenebilir miyiz, diye sormuş. Annesi:
- Verilen nesneleri say. Sayı tek sayı ise eşit paylaşılmaz. Sayı çift sayı ise İki kişi arasında eşit paylaşılır.
- Tek sayı ve çift sayı nedir. Hangi sayının tek, hangi sayının çift olduğunu nasıl anlarız, diye sormuş Merve.

Anneleri:


TEK SAYI: Verilen nesneler iki kişi arasında paylaştırılıken bir tane artıyorsa (7 topitopta olduğu gibi) veya verilen nesnelerden ikişerli gruplar yapılırken bir tanesi tek kalıyorsa o sayı tek sayıdır.
ÇİFT SAYI: Verilen nesneler iki gruba eşit bir şekilde dağılıyorsa (8 topitopta olduğu gibi) veya verilen nesnelerden ikişerli gruplar yapılırken tek kalan nesne olmuyorsa o sayı çift sayıdır.

Firdevs ile Merve, sayı fasulyeleri ile alıştırma yaparak tek ve çift sayıları daha iyi anlamaya karar vermişler.

  1. 5 fasulyeyi ikişerli gruplandırırken 5 sayısının tek sayı olduğunu
  2. 4 fasulyeyi iki gruba ayırınca 4 sayısının çift sayı olduğunu anlamışlar.
  3. 10 fasulyeyi ikişerli gruplandırırken 10 sayısının da çift sayı olduğunu görmüşler.
  4. 13 fasulyeden iki küme yapmışlar. Bir fasulyenin tek kaldığını görünce 13 sayısının tek sayı olduğunu anlamışlar.
  5. 26 fasulyeyi ikişer ikişer sayarken tam sayıldığını görmüş ve bu sayının çift sayı olduğunu anlamışlar.

SONUÇ: Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar ÇİFT SAYI; birler basamağı 1,3,5,7,9 olan sayılar TEK SAYIDIR.